Velkommen til Hobro Musikforening . . . . .

Koncerter | Vedtægter | Bliv medlem | Billetter | Kontakt | Data | Sponsorer | Historik | Mobilside |

Databehandling på Hobro Musikforenings hjemmeside
Denne hjemmeside anvender IKKE cookies!

Hobro Musikforening indsamler kun personoplysninger, som du selv frivilligt har videregivet i forbindelse med indmeldelse i foreningen. Data om dig slettes, når du ikke længere er medlem af Hobro Musikforening

Opbevaring og beskyttelse af data
Hobro Musikforening opbevarer i henhold til persondataloven dine oplysninger sikkert og fortroligt i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugeridentifikation og password.

Indsigt i persondata
Hobro musikforening registerer følgende data for hvert medlem:
Navn, Adresse, postnr, evt. email-adresse

Du kan altid kontakte Hobro Musikforeningen og få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Skriv til foreningens email.

Persondata
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart og vi indsamler ikke personoplysninger andre personoplysninger end ovenfor beskrevet.
Personoplysninger bruges til at gennemføre opkrævning af kontingent og til oplysninger om foreningens virksomhed, samt aktiviteter relateret hertil.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må opbevare dine data. Det medfører dog automatisk udtræden af foreningen ved sæsonafslutning.

Klageadgang
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

SE-nr.: 26 42 35 11 | Spar Nord Bank konto: 9815-2505745887 | Formand: Mikael Ustrup - mail@hobromus.dk - Mobil: 61 35 54 47

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 2019-2023