Leif Ove Andsnes spiller i Hobro Søndag 1. okt. kl.15 læs mere . . . køb billet

Velkommen til Hobro Musikforenings hjemmeside.

Vi tilstræber at de komplette program for sæson 2017/18 foreligger først i august, og første koncert er planlagt til 16. september.

 

.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 26. april 2017 kl.16.30 på Hobro Bibliotek, store sal.

.

DAGSORDEN

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning om foreningens virksomhed i sæsonen 2016 -17

3.Planer for den kommende sæson 2017 – 18, hvor vi markerer 50 års jubilæum.

4.Kassereren aflægger revideret regnskab for 2016 til godkendelse, og redegør for budget 2017

5.Fastsættelse af kontingent og billetpriser for den kommende sæson

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lisbeth Schaarup, Bent Selchau og Jørgen Basballe. Alle er villige til genvalg

7.Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.Behandling af indkomne forslag (skal være formanden eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før)

9.Eventuelt

 

Umiddelbart herefter afholdes ordinær generalforsamling i ”Hobro Musikforenings Venner” med sædvanlig dagsorden. ”Hobro Musikforenings Venner ” har til formål at støtte Musikforeningen økonomisk og praktisk. Det sidste sker ved at Venneforeningens bestyrelse blandt andet vare¬tager udskænkning i pauserne og således medvirker til at gøre arrangementerne hyggelige.

 

Bestyrelsen ser meget gerne at medlemmerne møder op til generalforsamlingerne og deltager i debatten om foreningens virke og bidrager med ideer. Vel mødt!

 

 

Med venlig hilsen

 

BESTYRELSEN for HOBRO MUSIKFORENING